Acceptgiro - Biladi Reizen

Acceptgiro (overschrijfkaart) is een betaalwijze in Nederland. Men betaalt 'per acceptgiro' of met een 'acceptgiro(kaart)'.

Een acceptgirokaart is een kaart die door de ontvanger van een betaling aan de betaler wordt gestuurd om de betaling te vereenvoudigen. De naam en het rekeningnummer van de ontvanger zijn er namelijk al op aangegeven, evenals soms het bedrag, de naam van de betaler en diens giro- of banknummer.

De betaler hoeft in het eenvoudigste geval alleen zijn handtekening te zetten en de kaart te posten in een giro- of bankenvelop. Als deze niet al zijn ingevuld, moeten ook het bedrag, de naam en rekeningnummer van de betaler nog worden ingevuld.

Op een acceptgirokaart staat vaak een 4x4=16-cijferige nummercode, het zogenaamde betalingskenmerk. Deze code, die meestal uit een klantnummer en factuurnummer bestaat, moet het voor de ontvanger vereenvoudigen te achterhalen welke factuur is betaald, zodat dit automatisch kan worden verwerkt in de administratie.

De uitgifte van acceptgiro's wordt gereguleerd door Acceptgiro B.V., een dochteronderneming van Currence.

Sinds 2007 is het in Nederland voor de begunstigde niet meer mogelijk een kopie van de ingevulde acceptgiro van de bank te ontvangen (de zogenaamde bijlagerijke acceptgiro is afgeschaft), terwijl het origineel ook niet wordt doorgestuurd. Daardoor heeft het geen zin voor de betaler om mededelingen voor de begunstigde op de acceptgiro te schrijven.